Lisenssit - Embarcadero

Embarcadero

Embarcadero
Embarcadero empowers software developers and database professionals with award-winning tools to design, build, optimize, and run software applications and databases across multiple platforms and programming languages. With the acquisition of CodeGear from Borland in 2008, Embarcadero now serves more than three million professionals worldwide with IDEs and database tools that dramatically simplify and accelerate development. Embarcaderos tools are used in the most demanding vertical industries and by 90 of the Fortune 100 worldwide.

Moonsoft is Official Reseller and Distributor on Finland and can provide technical support and training to all Embarcadero customers.

Lisenssimallit


Lisenssi

Embarcaderolla on erilaisia lisenssimalleja, johtuen tuotteiden hyvinkin erilaisista käyttötarkoituksista, kuten käyttäjä- ja palvelin lisenssit. Tässä lyhyesti yhteenvetona erilaisia lisenssimalleja, joiden avulla eri lisenssimallit on eritelty tuotenimissä.


Kohderyhmä: Tässä on kerrottuna lyhyesti eri lisenssityyppejä, joita Embarcaderolla on eri ohjelmistoissa. Lisenssejä koskevat lisäkysymykset voit osoittaa Juha Piispalle.
Aloitus:  -
Kuvaus: Nimetty käyttäjä (Named User)

Sovelluskehityksen työkalut kuten Delphi, C++Builder ja JBuilder ovat nimettyjen käyttäjien lisenssejä, jolloin ohjelmiston käyttäjä nimetään asennuksen tai ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Näin nimetty käyttäjä voi hyödyntää useampaa kopiota ohjelmistosta samanaikaisesti eri työasemissa. Kuitenkin jokainen asennus yleensä vaatii rekisteröinnin, ellei käytetä palvelinpohjaista profiilia.

Projektin vaihtuessa voidaan käyttäjä nimetä uudestaan, jolloin aikaisempi käyttäjä poistaa kaikki ohjelmasta tehdyt asennukset.

Lehtien ja kirjojen mukana olevat ohjelmistot sisältävät rajoitetun lisenssin, jolla kielletään kaupallinen hyödyntäminen sovellusta käytettäessä, sekä tehtyjen sovellusten levittäminen missään muodossa.

Samanaikainen käyttäjä (Concurrent User, Floating User)

Lisenssimallia sopii harkita kun käyttäjiä on useita, mutta käyttö on lyhytaikaista. Ohjelmiston asentaminen vaatii oman lisenssipalvelimen asentamista (BELISE), johon lisenssit rekisteröidään ja aktivoidaan. Tällöin lisenssit rekisteröidään yritykselle ja silloin yritys voi vapauttaa käyttäjälle varatun rekisteröinnin. Lisenssien ostamisessa on yleensä rajoituksia sekä hinnallisia eroja nimettyyn käyttäjään verrattaessa.

Nimetty verkkokäyttäjä (Networked Named User)

Noudattaa samaa lisenssimallia kuin nimetty käyttäjä, mutta edellyttää lisenssipalvelimen (BELISE) käyttämistä ja lisenssi on tällöin sidottu käyttäjätunnukseen. Käyttäjätunnuksen vaihtaminen on kuitenkin helpompaa kuin peruslisenssimallissa. Lisenssien ostamisessa on saattaa olla rajoituksia sekä hinnallisia eroja nimettyyn käyttäjään verrattaessa.

AppWave

Embarcadero AppWave on pieni ja kevyt palvelin ohjelmisto, jolla voit keskitetysti hallita lisenssejä. Samalla voit hyödyntää sovellustason virtualisointia ja ajaa rinnakkain samalla lisenssillä ohjelmiston eri versioita. Lisenssi ja ohjelma on käytettävissä silloin kun sinä tarvitset sitä.

Embarcadero All-Access - lisenssimallit

Embarcadero All-Access tilauspohjainen lisenssi, jolloin saat pääsyn kaikkiin ohjelmiin tilaamallasi jäsenyystasolla (4-eri tasoa). Samalla kaikkiin ohjelmiin tulee ohjelmistopäivitykset sekä uudet versiot. Tämä MSDN tyylinen ohjelmisto hyödyntää myös laajemmin muita lisenssimalleja ja valittava on Workstation eli työasemaan sidottu lisenssi, Networked Named eli verkkolisenssi sekä Network Concurrent eli kelluva lisenssi. All-Access lisenssit ovat pysyviä lisenssiä ja ohjelmien käyttöoikeus säilyy vaikka et uusisi tilausta. Kaikki All-Access lisenssit hallinnoidaan All-Access- tai ToolCloud-palvelimessa.

Levityslisenssi: CPU per palvelin (CPU per Server)

Palvelinohjelmistoja on useita erilaisia ja kaikkien levittäminen on maksullista. Lisenssi perustuu käyttäjämäärään tai palvelimessa olevien Prosessorien määrään. Yleensä palvelinohjelmistojen kehityslisenssit tulevat sovelluskehitystyökalun mukana ja ovat joko aikarajoitettuja tai muuten palvelinkäytössä estettyjä. Palvelin tuotteita voi hankkia erikseen sovelluskehittäjälle, jotka muuten eivät käytä Embarcaderon työkaluja. Eräissä korkean käytettävyyden ohjelmistoista on olemassa myös edullisemmat BackUp ja StandBy lisenssihinnat varapalvelimille.

Levityslisenssi: Deployment per User (OEM/VAR)

Palvelimiin tarkoitetuista ohjelmista on mahdollista ostaa käyttäjäkohtaisia lisenssejä, kuten InterBase. Myös eräät palvelinohjelmistot sisältävät käyttäjämäärään sidotun levitysoikeuden, mutta nämä lisenssimallit ovat yleensä tarkoitettu OEM/VAR levitykseen liittyviin sopimuksiin ja sisältävät tällöin minimirajoja sekä muita rajoituksia koskien tilausmääriä ja levitystä.

VAR lisenssi voi tulla kyseeseen kun levitettävien ohjelmien määrä taikka arvo nousee sopimuskriteerien mukaiseksi. Kysy lisätietoja, jos tarkoituksena on levittää Embarcaderon tai CodeGearin ohjelmistoja osana omaa sovellustasi tai palvelua.

Levityslisenssi: Unlimited Users License (First CPU on Server), Additional Processor License, Unlimited Internet Access License Nämä lisenssit ovat sidottuja fyysisten prosessorien määrään (ei HyperThread) ja antavat rajoittamattoman käyttäjämäärän yhdelle/ensimmäiselle prosessorille. Samantyylinen kuin CPU per palvelin lisenssimalli, mutta nämä ovat yleensä InterBase ohjelmiston käyttämiä lisenssejä. InterBase 7.x -> vaatii ensimmäiselle prosessorille (First CPU) oman lisenssin ja sitten usean prosessorin koneessa voidaan InterBase prosessia käyttää myös useammassa prosessorissa, jos ostaa lisää CPU lisenssejä seuraaville prosessoreille.

Oppilaitos/opiskelijalisenssit: On tarkoitettu ei voittoa tuottevaan tarkoitukseen kouluille ja opiskelijoille. Lisenssin voi tilata oppilaitonsen nimissä tai opiskelija osoittamalla voimassa olevan opiskelijakortin tai vastaavan todistuksen. Pääsääntöisesti nämä lisenssit ovat 3 eri tyyppiä: Nimetty käyttäjä (Student, academic), Samanaikainen käyttäjä (Concurrent User, vain kouluille) tai kouluun sidottu lisenssi (määräaikainen SITE lisenssi)

Evaluointi ohjelmat:

Eri ohjelmistoista on tehty erilaisia koekäyttöä varten tehtyjä ohjelmistoja. Ohjelmien koekäyttö on sallittua vain tutustumistarkoituksessa ja kaikenlainen muut kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. Koekäyttöaika on yleensä 14-30 päivää asennuksesta ja/tai määräaikaan sidottu koeaika.

Tuki: Tuki on ostettava erillisella tukisopimuksella ja update subscription (ylläpito) sisältää 3-vuosittaista ongelman selvitystä (incident)

Aloitustaso: 1 lisenssi
Lisäostot: 1 lisenssi
Kesto: Pysyvä
Media: Ostettava erikseen
Ylläpito saatavana: Kyllä (Sovelluskehitys tuotteiden ylläpito sisältää isojen versioipäivitysten lisäksi myös päivityksia sekä korjauksia vanhempiin versioihin (max 2 vuotta tai 3-versiota) sekä pääsyn beta ohjelmiin. Mukana voi tulla myös lisäetuja lisenssinhaltijalle. Lue lisää RAD-tuotteiden ylläpidosta.

Lisäksi päivitysoikeus tarkistetaan aktivoinnin yhteydessä. Lue lisää päivitys ja palautusoikeudesta.)


Lisätietoja